Kennis binnen de gezondheidszorg is zeer essentieel, daarom ondersteunt IIC GROUP de Rughuis Kennis Academie.

Kennis binnen de gezondheidszorg is zeer essentieel, daarom ondersteunt IIC GROUP de Rughuis Kennis Academie.

De unieke aanpak van Het Rughuis is in 2015 door de Rughuis Kennis Academie onderzocht. De behandelresultaten, waaronder kwaliteit van leven, pijn en kracht, zijn boven verwachting goed en bestendig gebleken. De kern van het succesvolle zorgconcept van Het Rughuis zit volgens Geert van ’t Hullenaar (manager van de Rughuis Kennis Academie) in de sterke focus op 1 doelgroep, waar gespecialiseerde zorgprofessionals de klacht vanuit een geïntegreerde gedragswetenschappelijke totaal aanpak benaderen. In CONNECT, het relatiemagazine van ondernemende fysiotherapeuten in Nederland, licht hij Het Rughuis in een leuk interview toe.

Artikel in CONNECT

DURF TE KIEZEN!

Het Rughuis is een gespecialiseerde tweedelijns gezondheidszorginstelling, met inmiddels vijf locaties. Vanuit een interdisciplinaire, gedragswetenschappelijke, individuele en intensieve aanpak wordt er gewerkt met mensen die lijden aan een complexe ernstige chronische rug-, bekken- en/of nekpijn stoornis. Geert van 't Hullenaar is verantwoordelijk voor de Kennis Academie. In dit artikel laat hij zien waarom bewuste keuzes maken, loont!

Wat is je achtergrond?

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in sport en beweging. Van­daar mijn keuze om Gezondheid- en Bewegingswetenschappen te gaan studeren aan de Universiteit Maastricht. Ik vond dit een mooie studie, maar te beperkt. Het was vooral gericht op onder­zoek en ik miste het menselijke aspect hierin. Daarom besloot ik daarna nog fysiotherapie te gaan studeren.

Ik heb jarenlang met veel passie als fysiotherapeut gewerkt. Later ben ik dit gaan combineren met een docentfunctie bij de Opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd. Naast het praktiseren van het vak hield ik mij steeds meer bezig met ontwikkeling en kwaliteit. Ik vond daar veel nieuwe uitdagingen: Zo heb ik behandelprotocollen voor een kwaliteitsnetwerk fysiotherapie geschreven en projectmatig bijgedragen aan ontwikkelingen binnen de fysiopraktijk en de opleiding.

Hoe ben je bij Het Rughuis terecht gekomen?

Bij Het Rughuis kwamen al mijn interesses tot uiting in één functie. Ik houd mij bezig met een stuk wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en de ontwikkeling van de behandel­methodiek. Deze drieluik vind ik enorm afwisselend en uitdagend. Bij Het Rughuis vinden we het continu scholen van onze zorgprofessionals en het aanbieden van de beste behandelprogramma's uitermate belangrijk.

Wat maakt het Rughuis zo'n succesvol zorgconcept?

Het Rughuis gooit het over een andere boeg. Het Rughuis is een gespecialiseerde GGZ instelling, welke is ontstaan vanuit de holistische visie dat een gedragswetenschappelijke, interdisciplinaire aanpak de beste resultaten geeft bij de be­handeling van ernstige complexe chronische rugpijn stoor­nissen. In tegenstelling tot fysiotherapie en revalidatie, ver­richten wij geen medische behandelingen of somatische eerste­lijnszorg, maar concentreren ons op behandelingen van gedragswetenschappelijke aard.

Waarom is hiervoor gekozen?

Vanuit de overtuiging dat een holistische aanpak centraal moet staan. Het is een complexe patiëntpopulatie. De kwaliteit van leven bij de mensen die bij ons komen is heel laag, zelfs lager dan bij zware migraine patiënten en mensen met kanker. Puur somatisch behandelen is hier niet voldoende. Kijkend naar de totale mens, moet er ook een totaalaanpak in de be­handeling zijn. 

Wat is de werkwijze?

Het start met een informatiegesprek en een uitgebreide in­takeprocedure, waarin de verwachtingen en motivatie warden getoetst. Hier brengen we de patiënt volledig in kaart en kijken wij of de patiënt geschikt is om het traject met ons aan te gaan. De absolute voorwaarde is dat zij zich open durven te stellen om anders naar hun klachten te kijken en om hun leefgedrag hiernaar aan te passen.

Intensief traject

Zodra het behandelplan is opgesteld, volgt een intensief traject. Patiënten komen vanaf dat moment gemiddeld 3 keer per week, en worden gedurende 20 weken door een vast behandelteam gezien welke onder supervisie staat van een psychotherapeut. Een behandelteam bestaat uit een psycholoog die zich richt op de cognitieve gedragstherapie, een psycholoog die de psycho­somatische aspecten behandelt en de fysiotherapeut, die een belangrijke, maar ondergeschikte rol speelt.

Alles wordt gemeten

Wij meten alles en weten precies de complexiteit van de klachten van de mensen die bij ons komen en de resultaten die wij behalen. We meten de effecten en resultaten van elke sessie. Voor het fysieke herstel werken wij alleen met de meest innova­tieve en kwalitatieve meetapparatuur. Voor ons is dat het David Spine Concept. De apparaten zijn specifiek ontworpen om op een veilige, maar zeer effectieve wijze, de kracht, mobiliteit en coördinatie van de rug en nek in kaart te brengen en ook te trainen. We herhalen gestructureerd en gecontroleerd de initiële metingen. Doordat de patiënt goed gefixeerd in de apparaten zit, wordt de lokale musculatuur getraind.

Vragenlijsten en metingen tonen aan dat de Rughuis Methode erg succesvol is. Mensen hebben na het traject sig­nificant minder pijn en beperkingen in het ADL. De kwaliteit van leven is enorm gestegen en hun lichamelijke en mentale klachten zijn significant afgenomen.

Wij meten niet alleen tijdens de behandeling, maar ook zes en twaalf maanden na beëindiging van de behandeling komen patiënten terug voor een nameting. Uit analyse van deze resultaten blijkt dat deze nog steeds hetzelfde zijn als direct na de beëindiging van het programma. Dit is bij deze complexe populatie natuurlijk een fantastisch duurzaam resultaat.

Hoe kijk je tegen samenwerkingen aan? En met welke partijen werk je samen?

Het Rughuis werkt structureel samen met verwijzende collega's: huisartsen en fysiotherapeuten die patiënten steeds zien terug­komen, maar ook medisch specialisten, waarbij de behandeling niet afdoende resultaat heeft opgeleverd. Dat zijn de patiënten die wij in Het Rughuis wel kunnen helpen.

Ook met betrekking tot ons terug- of doorwijsbeleid werken wij intensief samen met de gespecialiseerde eerstelijns fysio­praktijken. Wanneer bijvoorbeeld uit de intake komt dat de patiënt niet voldoet aan de behandelcriteria van Het Rughuis, wordt met gericht advies naar een eerstelijns manueel of psychosomatisch fysiotherapeut verwezen.

Geerts gouden tip!

"Sta er voor open dat je niet alles alleen kunt. Samenwerken = kracht.
Focus je op een specialisatie. Durf te innoveren en in­
vesteren en denk buiten de bestaande en vertrouwde kaders."

Comments are closed.

COPYRIGHT 2016 IIC GROUP. ALL RIGHTS RESERVED

Adres

Mijnweg 3
6167AC
Geleen

Telefoon

088 000 16 50